Historie plemene v ČR

V Čechách se leonbergeři vyskytovali již dávno. V prvorepublikovém tisku se občas objevil inzerát na prodej či koupi leonbergera. V Haškově Dobrém vojáku Švejkovi je psáno o leonbergeru (část I., kapitola 6). Také v knize o léčbě domácích zvířat "Zlatá kniha hospodáře II" z meziválečného období, se autoři o leonbergeru zmiňují. Zcela jisté je,Leonberger Bela 1947 že se po válce leonberger, jako služební pes, objevil i na českoněmecké hranici v držení tehdejších ochránců hranic "financů".

A teď již k chovu. Mezi prvními skutečně zapsanými leonbergery v Čechách se objevily na začátku osmdesátých let minulého století dvě feny. Obě byly dovezeny z Rakouska. Starší z nich Asca v. Schloss Almegg narozená 18.11.1979 a mladší Bianca v. d. Douglasfichte s datem narození 11.08.1980. Kynologický tisk se zmiňuje o výstavě v rakouském Tullnu, konané dne 10.10.1982, kde obě výše uvedené fenky obdržely ocenění výborná.

V prvopočátcích byli leonbergeři sdruženi v Klubu chovatelů málopočetných plemen a v chovu leonů se radou i pomocí angažoval Ing. Jan Findejs. Ten jak je známo, pomáhal v Čechách s chovem i dalších, do té doby u nás nechovaných plemen psů. Jeho zásluhou se podařilo v poměrné krátké době vést chov leonbergerů v pěti liniích. Začátek chovu se v našich podmínkách stavěl převážně na východoněmeckých dovozech a sporadicky pak také na dovozech z Rakouska a Německé spolkové republiky.

První dva vrhy se narodily v roce 1984. Jednalo se o A vrh chovatelské stanice Beskydský Radegast, chovatele Miroslava Pelce s datem narození 16.03.1984 ( Asca v. Schloss Almegg, Rakousko x Pharis D Ayriana Väedja Francie ) a o A vrh Z chuchelského zátiší, chovateleOrpheus v. Mühlenberg Otomara Ferra, narozeným 12.09.1984 ( Ilka v. Mühlenberg, DDR x Orpheus v. Mühlenberg, DDR ). Další dva vrhy byly odchovány v roce 1985. Byl to A vrh Zručská blata, chovatele Ing. Zdeňka Svobody, 17.06.1985 ( Barsa v. Stammhaus Eike, DDR x Ex v. Wächter, DDR ) tato chovatelská stanice se velmi významně zapsala do chovu leonbergerů v Čechách a pochází z ní i druhý interchampion v pořadí, první fena s tímto titulem u nás Ingi Zručská blata. Dále pak vrh B z Chuchelského zátiší, chov Otomar Ferro, nar. 18.10.1985 ( Ilka v. Mühlenberg, DDR x Orpheus v. Mühlenberg, DDR ). V roce 1986 již byla odchována štěňata přece jen ve větším počtu a to v pěti vrzích:

A Od Čerchovské skály, chov. Z. Svoboda,19.5.1986 (Britt v. d. Nibelungen x Quarri v. Mühlenberg)
A z Votických strání, chov. Milan Slaba, 2.6.1986 (Altia Z chuchelského zátiąí x Askan v. Weissen Haus)
C z Chuchelského zátiší, chov. Otomar Ferro, 23.11.1986 (Ilka v. Mülenberg, DDR x Askan v. Weissen Haus, BRD)
B z Votických strání, chov. Milan Slaba, narozen 6.12.1986 (Altia Z chuchelského zátiąí x Askan v. Weissen Haus)
A Adak, chov. Aleny Weinlichové, narozen 28.12.1986 (Alin v. Riegel - DDR x Askan v. Weissen Haus)

V průběhu dalších let narůstaly počty leonbergerů v Čechách geometrickou řadou. Začalo se uvažovat o založení samostatného chovatelského klubu společně s hovawarty. Nakonec v březnu roku 1988 vznikl zcela samostatný klub pro leonbergery, s názvem "Klub chovatelů leonbergerů" . Od tohoto klubu se za 5 let jeho činnosti dne 16.9. 1993 odštěpil druhý klub s názvem "Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů".