Novinky

Informace o DNA testech

6. února 2023    Autor: Veronika Barešová, Jana Kubová

Vážení členové,

Jak jistě všichni víte je před námi jarní klubový sraz a v rámci této akce také bonitace. V souvislosti s bonitací zvěřejňujeme pár informací ohledně testů DNA.

V našem klubu MSKCHPL je v současné době dle směrnice pro bonitaci test DNA povinný pouze pro jedince, kteří dokládají negativitu LPN1,2 a LEMP negativním vyšetřením s výsledkem N/N dvou generací předků. Pro ostatní je test DNA dobrovolný. Povinnost mít test DNA platí v „českém“ KCHL pro všechny jedince. Tento požadavek platí také pro krycí psy z cizích klubů, tedy i z MSKCHPL. Bez testu DNA se většinou neobejdete při jakémkoliv zahraničním krytí.

V současné době jsou k dispozici v laboratoři LABOKLIN dva typy testů DNA

Klasický STR DNA profil (genetický „otisk prstu“) (ISAG 2006).
Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020).

První druh test ( SAG 2006 ) je v současné době mezi chovateli rozšířenější. Ta je založena na stanovení 22 STR (short tandem repeats) krátkých úseků DNA, které mají shodný motiv a liší se počtem opakování. U této metody je k potvrzení matky nebo otce potřeba potomek a oba rodiče.

Druhý test ( SAG 2020 ) je novější typ testu – prozatím méně rozšířený

Vývoj stanovení informací z DNA obohatily nové metody, které poskytují i dodatečné informace dříve nemyslitelné. Jednou z takových metod je i stanovení mnoha SNP (single nucleotid polymorphysm – bodových mutací) najednou při jediné analýze. K tomu slouží čipy, které z jediného vzorku najednou odhalí deseti tisíce těchto mutací. ISAG SNP based Canine Parentage and Identification Panel 2020 je standardizovaným panelem. Obsahuje doporučení stanovovat celkem 232 SNP, jež jsou rovnoměrně rozesety v DNA psa, na všech jeho chromozomech. Navíc k nim přiřazuje frekvence alel, se kterou se v jakém plemeni vyskytuje. Samozřejmostí se stala možnost stanovit pohlaví ze vzorku. Co je výhodou nového doporučeného postupu je fakt, že ke stanovení otcovství anebo potvrzení matky není třeba i DNA profil druhého rodiče. Stačí tedy pouze potomek a jeden rodič.

Pozor!

Co je důležité pro nás chovatele! Obě metody spolu bohužel nejsou kompatibilní. Tedy, pokud si necháte stanovit DNA profil potomka novou metodou a budete chtít po laboratoři potvrzení o jeho původu, tak můžete narazit. Nová metoda nedokáže ověřit/potvrdit rodičovství ze „starého“ profilu DNA a naopak.

Jako ideální řešení doporučujeme po přechodnou dobu nechávat zhotovit oba DNA profily / ISAG 2006 a ISAG2020 /. V současné době probíhá jednání o možnosti slevy formou balíčku pro naše členy v laboratoři Laboklin.

Závěr

Zatím není jasné, jak dlouho se bude stanovovat dle STR metody DNA profil (stará metoda) a kdy převládne SNP DNA profil metoda (nová metoda). Každopádně je jisté, že jednoho dne to nastane a je na nás, kdy se odhodláme ke změně a úplnému přechodu na nový způsob testování.

Pro rok 2023 stále platí to, že DNA test je povinný pouze při uplatnění negativity LPN1,2,LEMP po rodičích. Pro všechny ostatní jde pouze o doporučení.

Přikládáme zde žádanku o vyšetření v Laboklinu s aktuálním e-mailem.

Žádanka LABOKLIN

S pozdravem

Veronika Barešová
místopředseda MSKCHPL

Jana Kubová
hlavní poradce chovu