Novinky

Výzkum dlouhověkosti psů

23. května 2023    Autor: Jaromíra Beerová

Vážení chovatelé leonbergerů,

ráda bych Vás informovala o výzkumu dlouhověkosti u psů. Naše plemeno není bohužel dlouhověké, průměrný věk je 7 let, udělat něco pro prodloužení věku leonbergera je a byl můj sen. Řada chovatelů mi dá jistě za pravdu, že je potřeba něco s prodloužením věku udělat, umírají nám psi mladí i mladší. Na valné hromadě ČMKU měl příspěvek doktor Evžen Korec - ředitel ZOO Tábor, nabízel výzkum dlouhověkosti u psů, velmi mě to zaujalo a naše plemeno jsem do výzkumu přihlásila. Je to vlastně snadné, potřebujeme stěry sliznice u dvou skupin psů jedna skupina 2- 4 roky, druhá 8,5 roku a výš. Stěr se dá do igelitového sáčku s uzávěrem, pečlivě uzavře a spolu s kopií PP pošle na určenou adresu EKOSPOL viz níže mail od doktora Korce. Od každé věkové skupiny je potřeba 30 jedinců! Prosím o pomoc každého z Vás, není podmínka členství v našem klubu, stačí mít vhodného psa s PP a chtít plemenu pomoci!!! Vhodné je poslat vzorek stěrů Vašeho psa v pondělí, aby do pátku na uvedenou adresu došel. Přečtěte si prosím mail od pana doktora Korce, který se výzkumem dlouhodobě a úspěšně zabývá u různých zvířat, zvláště u psů plemene Cane corso, zajímavé jsou odkazy na jeho výzkum. Děkuji, že se případně do dané skupiny se svým leonem přihlásíte. Zpětná vazba a přehled poslaných vzorků obou věkových skupin je zajištěn, budu Vás pravidelně informovat. První jedinci se již přihlásili, za což jim moc děkuji.

Vážená paní,

Na základě naší diskuze o možnosti zapojení Vašeho Moravského klubu chovatelů a přátel leonbergerů do našeho výzkumu genů pro dlouhověkost u psů na valné hromadě ČMKU, zasílám informace o výzkumném programu.

Výzkum provádí ZOO Tábor ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd ČR. Výzkum je popsán zde. Dosud byly popsány geny související s dlouhověkostí u plemene cane corso. Publikace je možné nalézt zde a zde. Objev těchto genů umožňuje v jakémkoliv věku psa zjistit na základě molekulárně genetického testu, zda se pes dožije vysokého věku. Toto zjištění umožňuje cílené křížení psů s potenciální dlouhověkostí a vznik dlouhověkých linií. Nyní výzkum pokračuje ověřováním, zda geny nalezené u plemene cane corso jsou přítomny i u dalších plemen psů.

Pro toto ověření potřebujeme získat bukální stěry, ze kterých se následně izoluje DNA. Odběr bukálních stěrů je možné vidět zde. Bukální stěry je možné zaslat i poštou.

Konkrétně u plemene leonbergerů potřebujeme 30 bukálních stěrů od kontrolní skupiny v rozmezí 2 - 4 let a od 30 stěrů od dlouhověkých psů starších 8,5 let.

Každému chovateli, který nám poskytne bukální stěry, poskytneme zdarma 1 rodinnou jednodenní vstupenku do ZOO Tábor.

S pozdravem

RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda Cane Corso klubu Česká republika
ředitel ZOO Tábor

Vážený pane doktore,

udělal jste mi Vaším e-mailem opravdu radost, jsem ve vedení klubu krátce, ale moje vize s touto funkcí byla prodloužit leonbergerům život.

Lehce se řekne, hůře provede, proto jsem přímo nadšená Vaším výzkumem, děláte pro chovatele opravdu hodně.

Děkuji Vám.

Naše plemeno s dlouhověkostí dost pokulhává. Proto se budu snažit dostat Váš výzkum mezi chovatele, aby jsme zajistili opravdu ten požadovaný vzorek u mladých zvířat a snad i u starších.

Děkuji za důvěru, budu se snažit!

S pozdravem

Jaromíra Beerová
předseda MSKCHPL

Vážená paní,

děkuji za rychlou reakci. Než budete odebírat vzorky bukálních stěrů, kontaktujte mne prosím.

Bukální stěry mohou být skladovány několik dní v pokojové teplotě, ale poté musí být skladovány v mrazáku v – 20 stupních Celsia. Ideální by bylo, aby jednotliví chovatelé bukální stěry posílali ihned nám na adresu: EKOSPOL, Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7 a skladování vzorků zajistíme.

Současně s bukálním stěrem potřebujeme zaslat kopii průkazu původu.

Výzkum genů pro dlouhověkost u leonbergerů a možné vytvoření dlouhověké linie je i pro mne velmi zajímavé.

S pozdravem

RNDr. Evžen Korec, CSc.
předseda Cane Corso klubu Česká republika
ředitel ZOO Tábor


Jaromíra Beerová
předseda MSKCHPL