Praktické rady

Tato chovatelská akce má orientačně zhodnotit, zda má leonberger perspektivu k chovu . Sejde-li se víc potomků z vrhu, je svod účelný také pro chovatele pro celkové posouzení odchovaného vrhu.

Pokud se majitel, člen klubu, rozhodne absolvovat klubovou výstavu nebo speciální výstavu pořádanou naším klubem MSKCHPL, je mu tato výstava uznána jako svod mladých.

Svod se provádí od 6 měsíců věku, bez horní hranice.

K absolvování je třeba:

1. Přihlášení psa na svod dle vydaných pokynů, přihláška je na webových stránkách klubu Přihláška ke svodu mladých a odeslání na emailovou adresu uvedenou v pokynech
2. Zaplacení poplatku předem podle ceníku na účet klubu. Nezapomeňte uvést své jméno a jméno psa a účel platby!
3. Ke svodu je třeba přinést průkaz původu na identifikaci svého psa a na zapsání tohoto úkonu.

Nejdůležitější odborná činnost, která hodnotí exteriérové a povahové vlastnosti každého jedince podle platného standardu FCI.

Bonitace se provádí od 18 měsíců, bez horní omezení věku.

K asbolvování bonitace je potřeba vždy:

1. Přihlášení psa dle vydaných pokynů, přihláška je na webových stránkách klubu Přihláška k bonitaci
2. Zaplacení poplatku dle ceníku předem na účet klubu. Nezapomeňte uvést své jméno a jméno psa a účel platby!
3. Od 18 měsíců nejdříve je možné u svého psa nechat zrentgenovat kyčelní klouby a klouby loketní, které jsou nově povinné. Samotné rentgenové snímky může udělat kterýkoliv veterinář a snímek pak zasílá MVDr. Pepříkovi, který je pověřený vyhodnocováním pro náš klub.
Na adresu: MVDr. Marek Pepřík, Nádražní okruh 2889/35, 74601 OPAVA. Další informace lze nalézt na jeho webu www.veterina-zaknihovnou.cz/
MVDr. Pepřík zašle vyhodnocení po zaplacení!
4. Vyšetření krve na LPN1, LPN2, LEMP a případně LPPN3, které není povinné. Žádanka do laboratoře Laboklin je ke stažení na webu klubu (klub má s Laboklinem podepsanou smlouvu a cena je pro členy snížená)

LPN1 musí být negativní oboustraně, tedy pouze LPN1 N/N
LPN2 lze N/N a D/N, tedy negativní a přenašeč
LEMP lze N/N a D/N, tedy negativní a přenašeč
DNA profil psa/feny, podle ISAG 2020, opět na žádance Laboklin

5. Zapsaný svod mladých v průkazu původu, případně potvrzený protokol o svodu
6. Zapsaný výsledek povinné výstavy v průkazu původu, lze také doložit posudkem předepsané výstavy
7. K výkonu bonitace přinést průkaz původu ke kontrole čipu a zapsání výsledku a popřípadě zubní kartu

Fyzicky lze bonitaci provést i v případě, že nejsou vyhodnoceny rentgeny a vyšetření krve, toto lze dodat později, ovšem v tom případě je poplatek vyšší a chovnost, pokud je vše splněno podle řádu, je od data doložení

Bonitace je platná 3 roky od data fyzického provedení.

Po ukončení bonitace je možné odeslat hromadně prostřednictvím klubu průkazy původu k registraci na plemennou knihu ČMKU.

Je znovu ohodnocení psa nejen podle bonitační tabulky, ale v případě, že má potomky, tak i podle kvality chovu. Zkoumá se, zda nepřenáší nějaké hrubé, vylučující vady nebo nemoci.

K absolvování je třeba:

1. Vyplnit přihlášku podle vydaných pokynů. Přihláška je na klubovém webu Přihláška k rebonitaci - prodloužení chovnosti
2. Zaplacení poplatku za rebonitaci dle ceníku na účet klubu. Nezapomeňte uvést své jméno a jméno psa a účel platby!

K provedení rebonitace – prodloužení chovnosti je potřeba přinést průkaz původu ke kontrole čipu a zapsání výsledku a popřípadě zubní kartu.

Po ukončení rebonitace – prodloužení chovnosti je možné odeslat hromadně prostřednictvím klubu průkazy původu k registraci na plemennou knihu ČMKU.