Platby

Tento ceník je platný pro členy MSKCHPL. Ceník je platný také pro nečleny MSKCHPL v případě uzavřené smlouvy o poskytování chovatelského servisu.

1) Platby je možno provádět pouze bezhotovostně na účet klubu.

2) Pro snadnější identifikaci platby na klubový účet, prosíme vždy o uvedení ve zprávě pro příjemce jméno člena a za lomítkem účel platby (členský příspěvek, svod mladých, bonitace, rebonitace, krycí list, kontrola vrhu atd).

Například: Příjmení jméno/bonitace

Číslo klubového účtu: 2001755500/2010
IBAN: CZ502010 0000 0020 01755500 BIC /SWIFT/: FIOBCZPPXXX

3) Výše poplatků je pro člena i nečlena MSKCHPL jednotná.

Členu MSKCHPL, který má řádně a včas zaplacené příspěvky , je poskytován bonus ve výši 80% ze stanovené výše poplatku. Tato sleva se týká pouze položek v tabulce č. 2.

Tabulka č.1
Položka, pouze člen klubu Platba v Kč
Zápisné 100,- /osoba
Roční členský příspěvek 400,- /osoba
Roční členský příspěvek – pozdní platba od 01.01. do 15.01. 500.- /osoba
Krytí feny mimo MSKCHPL 0,- /fena
Poznámka roční členský příspěvek je splatný dle aktualních stanov nejpozději do 30.12. předchozího roku
Tabulka č.2
Položka člen i nečlen klubu Platba v Kč Platba po uplatnění 80 % bonusu v Kč (člen)
Svod mladých 500,- /pes 100,- /pes
Bonitace řádná 2000,- /pes 400,- /pes
Bonitace s pozdějším doložením výsledků vyšetření DKK, LPN1,2 a LEMP 2500,- /pes 500,- /pes
Rebonitace 1000,- / pes 200,- / pes
Kontrola vrhu 1000,- /štěně 200,- /štěně
Vystavení KL dle zásad 1000.- /kus 200,- /kus
Vystavení KL expres do 7 dnů 2500,- /kus 500.- /kus
Vystavení KL do 24 hodin 5000,- /kus 1000,- /kus
Tabulka č.3
Položka člen i nečlen klubu Platba v Kč
Výstavní poplatky dle příslušných propozic k výstavě

Nečlen, kterému byl vydán KL a žádá o kontrolu vrhu, zašle předem na adresu klubu poplatek za kontrolu vrhu a náhradu cestovních nákladů, dle sazebníku ČMKU. Pokud tak neučiní, kontrola vrhu provedena nebude a MSKCHPL neposkytne služby vedoucí k vydání průkazu původu.

Ostatní poplatky hradí žadatel přímo vydávajícímu orgánu.

Jedná se například o:

  • zápis do plemenné knihy
  • vydání PP
  • vývozní poplatek
  • registrace chráněného názvu chovatelské stanice
  • přeregistrace